Przejdź do treści

Korowaj Juriański w Daszach/ 2022

  • przez

08.05.2022/ niedziela
godz. 14
miejsce spotkania: Świetlica Wiejska we wsi Dasze/ gm. Kleszczele

„Jak na gromnicy piweń napijetsia wodicy, to na Juria wół najetsia trawicy”- przysłowie lokalne

Dzień św. Jerzego Zwycięzcy – święto obchodzone jest przez kościół katolicki 23 kwietnia, zaś cerkiew prawosławną – jako Jurija – 6 maja.

We wsi Dasze od kilku lat z inicjatywy @Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach spotykamy się by podtrzymywać tradycyjny obrzęd KOROWAJA JURIAŃSKIEGO!
„Ludowa tradycja nadała świętemu bohaterowi bardziej przyziemne, acz odpowiedzialne obowiązki: Jerzemu została powierzona opieka nad rolnikami. Jako patron pól, płodów ziemi oraz bydła miał strzec gospodarstwo przed nieurodzajem. Nic dziwnego, że święto Jurija w dawnej wsi podlaskiej było wielkim wydarzeniem– nie tylko w kalendarzu liturgicznym ale także obrzędowym. Tego dnia święcono w cerkwi tradycyjne pieczywo– korowaj oraz wodę, które nabierały ochronnych mocy. Tuż po nabożeństwie mieszkańcy wsi wraz z duchowymi szli na obchód – przy każdej uprawie odmawiano specjalną modlitwę w intencji urodzaju, święcono siewki. Tuż po obchodzie procesja wracała do wsi, gdzie przed każdą chatą czekały suto zastawione jedzeniem stoły. Dzień wieńczyła wspólna kolacja, po której przychodził czas na wesołe zabawy pod puszczańskim niebem i oczywiście wróżby.

„W dzień św. Jerzego odprawiany był obrzęd toczenia korowaja po życie. Obrzędowe ciasto, uprzednio poświęcone w cerkwi, zabierano na pole wraz z wodą święconą oraz jajami. Korowaj jako symbol dostatku toczono w życie– jeśli te było wyższe od ciasta, gospodarz mógł być pewny urodzaju. Wielkość plonów wróżyło także turlane po życie jajko – im dalej tym większych kłosów można się było spodziewać. Na zakończenie rodziny zasiadały wśród pól do wspólnej biesiady.”

Zapraszamy do wspólnego podtrzymywania tradycji.

Organizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Daszach

Wsparcie: MOKSiR w Kleszczelach

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content