Nasz zespół

Daria Maria Sienkiewicz

Animatorka kultury

Eugenia Kazimieruk

P. O. Dyrektora

Barbara Leonkiewicz-Laskowska

Księgowa

Adrian Bienias

Grafik informatyk

Helena Kaliszewicz

Pomoc


konserwator- Andrzej Sankiewicz
pracownicy gospodarczy:
– Barbara Nesteruk
– Justyna Sobczak
– Danuta Jakubowska
– Mirosław Leszczyński