Przejdź do treści

CENNIK

  • przez

Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach oferuje:

Ustala się wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Kleszczele, będących w użyczeniu Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach:
1) wynajem sali konferencyjnej w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. 1 Maja 19 w Kleszczelach na zorganizowanie:
a) imprez o charakterze handlowym/ komercyjnym (pokaz, prezentacja, promocja firmy, kiermasz, itp…) – 80 zł/godz.,
b) szkolenia, zebrania – 50 zł/godz.,
c) uroczystości rodzinnych do 40 osób – 350 zł
d) imprezy typu sylwester, zabawy tanecznej, uroczystości rodzinnych powyżej 40 osób – 700 zł
e) stypy, rocznice – 100 zł,
e) przygotowanie i wypożyczenie sprzętu multimedialnego i nagłośnienia – 30 zł/ godz;
2) miejsce noclegowe w pokojach gościnnych w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. 1 Maja 19 w Kleszczelach
a) w przypadku wynajmu jednej osoby na pokój – 80 zł/doba za osobę;
b) w przypadku wynajmu powyżej jednej osoby na pokój – 60 zł/ doba za osobę,
c) w przypadku wynajmu długoterminowego powyżej 7 dni do 30 dni – zniżka w wysokości 10% od kwoty ogólnej,
d)w przypadku wynajmu długoterminowego powyżej 30 dni – zniżka w wysokości 20 % od kwoty ogólnej;
3) bilet wstępu do „Galerii Minerałów”:
a) dzieciom od lat 7 i młodzieży uczącej się, w tym studentom do 25 roku życia oraz osobom niepełnosprawnym (za okazaniem ważnych legitymacji) – 3 zł/osoba,
b) osobom dorosłym, nie wymienionym w lit.a – 6 zł /osoba,
c) dzieciom do lat 7 – nieodpłatnie;
4) wynajem pomieszczeń w budynku przy ul. Kolejowej 16 w Kleszczelach oraz w świetlicach wiejskich w sołectwach: Dasze, Dobrowoda, Gruzka, Policzna, Saki, Suchowolce, Toporki, Zaleszany i Żuki, na zorganizowanie:
a) imprezy typu sylwester, zabawy tanecznej, uroczystości rodzinnych powyżej 40 os – 300 zł,
b) uroczystości rodzinnych do 40 os – 200 zł ,
c) stypy, rocznice – 80 zł,
d) szkolenia, zebrania – 50 zł/ godz.;;
5) wypożyczenie roweru w siedzibie MOKSiR w Kleszczelach:
a) składak:
᠆ 3 zł /godz.,
᠆ 30 zł/ doba,
b) rower damski, męski bez przerzutek:
᠆ 5 zł/godz.,
᠆ 50 zł/doba,
c) rower damski, męski z przerzutkami:
᠆ 6 zł/godz.,
᠆ 60 zł/doba;
6) na terenie przy zalewie w Repczycach:
a) za dostęp do infrastruktury rekreacyjnej dzieciom od lat 4, młodzieży do lat 18 i osobom dorosłym:
– dzieci od lat 4, młodzież do lat 18- 3 zł
– osoby dorosłe- 5 zł
– dzieci poniżej lat 4- nieodpłatnie::
b) za ustawienie samochodu osobowego z przyczepą campingową, camperów w wyznaczonym miejscu parkingowym – 32 zł/dobę,
c) za ustawienie namiotu – 20 zł/dobę,
d) za przygotowanie ogniska – 50 zł,
e) za udostępnianie kojca dla psa – 2 zł;
7) za korzystanie z prysznica w budynku zaplecza sanitarnego przy zalewie w Repczycach – 6 zł jednorazowo od osoby;
8) za wypożyczenie sprzętu będącego na wyposażeniu miejsca do kąpieli przy zalewie w Repczycach:


*Ceny i opłaty, o których mowa w ust. 1 zawierają podatek VAT.
**Wynajmujący pomieszczenia w świetlicach wiejskich w sołectwach: Dasze, Dobrowoda, Gruzka, Policzna, Saki, Suchowolce, Toporki, Zaleszany i Żuki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 4, oprócz opłat za wynajem, pokrywają koszty zużycia energii elektrycznej zgodnie z odczytami liczników według obowiązujących stawek dostawcy energii elektrycznej

Nie ponoszą odpłatności za wynajem sali konferencyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz pomieszczeń w obiektach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4:
1) Urząd Miejski w Kleszczelach;
2) jednostki organizacyjne gminy Kleszczele;
3) stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe i organizacje pożytku publicznego posiadające siedzibę na terenie Gminy
2. Ustala się, że nie ponoszą odpłatności za noclegi w pokojach gościnnych, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2, osoby zaproszone do udziału w uroczystościach współorganizowanych przez władze samorządowe.
3. W indywidualnych przypadkach, na pisemny wniosek, dopuszcza się zwolnienie od pobierania opłat za wynajem sali konferencyjnej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 oraz pomieszczeń w świetlicach wiejskich, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4.


Ponadto MOKSiR w Kleszczelach oferuje:
ksero, wydruk:
#format a4, cz-b:
*jednostronny- 0,40 zł/strona,
*dwustronny- 0,60 zł/strona,
#format a3, cz-b:
*jednostronny- 0,60 zł/strona,
*dwustronny- 1 zł/strona,
#kolor, jednostronny:
* format A4- 1 zł
* format A3- 2 zł
#kolor, obustronny:
* format A4- 2 zł
* format A3- 4 zł


warsztaty: ceramiczne, tkackie, tradycji ludowych (makatka, wycinanka, kwiaty z bibuły, pisanka wielkanocna, kulinarne (Busłowa Łapa, Babka Ziemniaczana połączone z grami i zabawami ludowymi)- 35 zł/os przy grupie min. 5 os,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content