Przejdź do treści

Szlaki samochodowo- motocyklowe

Podlaski Szlak Sakralny
Szlak przebiega przez miejscowości leżące na obszarze SLGD „Tygiel Dolny Bugu”: Drohiczyn – Narojki – Rogawka – Grodzisk – Czarna Cerkiewna – Czarna Wielka – Żurobice – Siemiatycze – Mielnik – Radziwiłłówka – Koterka – Telatycze – Grabarka – Żerczyce – Rogacze – Milejczyce – Sobiatyno (dystans około 200 km) oraz na obszarze LGD „Puszcza Białowieska”: Dasze – Kleszczele – Dubicze Cerkiewne – Stary Kornin – Nowoberezowo – Hajnówka (dystans: około 55 km). (260 km)

Niezwykła architektura budowli sakralnych, wystrój wnętrz zrobią wrażenie na każdym, kto zetknie się z prawosławiem.
Rozmieszczenie przestrzenne zabytkowej sakralnej architektury na terenie obecnego województwa podlaskiego jest wynikiem zróżnicowanych procesów osadniczych. W jego południowej i wschodniej części przeważają cerkwie. Większość obiektów ma ponad 160 lat. W zachodniej i północnej dominują kościoły, wiele z nich wzniesiono na początku XX w. Na północy odnajdziemy okruchy starej kultury Staroobrzędowców. Mozaikę narodów i religii uzupełniają Tatarzy, których jedyne w Polsce, drewniane meczety pochodzące z XIX w. znajdują się w Kruszynianach i Bohonikach.
Nazwa „prawosławie” jest tłumaczeniem greckiego słowa orthodoksia (ortho – prawdziwie, dosko – sławię, wierzę), czyli prawdziwie wierzę. Cerkiew (gr. kiriakon) to zarazem Dom Boga, jak i zgromadzenie wiernych oddających mu cześć. Kościół prawosławny uznaje siedem sakramentów, będących widzialnymi znakami przekazywania wiernym łaski Bożej. Są nimi: chrzest, bierzmowanie, spowiedź, Eucharystia, małżeństwo, kapłaństwo i sakrament chorych (namaszczenie olejem).

GPX do pobrania: Podlaski Szlak Sakralny (Samochodowo-Motocyklowy) 
Szlak do pobrania GPS: www.gpsies.com/map.do?fileId=xadwbmcapngfinqd
Mapa Google: https://www.google.com/maps/Podlaski Szlak Sakralny (260 km) 

Skip to content