Przejdź do treści

Pracownia Garncarska

„Hładyszka tradycji. Centrum turystyczno, edukacyjno-kulturowe”, taki tytuł nosił projekt w ramach, którego w latach 2006-2007 został wyremontowany budynek po byłej szkole w Kleszczelach na potrzeby ośrodka kultury. Od samego początku działaniom związanym z tworzeniem tego miejsca towarzyszyły silne konotacje z garncarskimi tradycjami miasteczka, które mimo, że dość już odległe pozostają w pamięci wielu z mieszkańców.
Po ponad 10 latach od otwarcia "Hładyszki" pomieszczenie zwane przez pracowników-  “garncarską”- pełniące w międzyczasie bardzo różne funkcje od magazynku po biuro. Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym* nabrało ostatecznego kształtu i stało się tym samym #PracowniąGarncarską. Możemy powiedzieć, że nie była to łatwa droga ale bez wątpienia- jedyna by móc przywrócić tradycje garncarskie naszych Kleszczel.
____________________________________________

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w warsztatach ceramicznych, garncarskich związanych z gliną!
Szczegółowa oferta rozpisana jest w poszczególnych zakładkach.
____________________________________________
Aktualne terminy i godziny spotkań w ramach można sprawdzić:
Kalendarz Kulturalny HŁADYSZKA

Jeśli jesteście zainteresowani zajęciami indywidualnymi, grupowymi zapraszamy do kontaktu:
informacja@hladyszka.pl, w tytule prosimy o wpisanie: Pracownia Garncarska
bądź pod nr telefonu: 85 6818054
____________________________________________

* Pracowania garncarska #Hładyszka powstała w ramach projektu "Utworzenie pracowni garncarskiej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach w celu kultywowania dziedzictwa kulturowego w Gminie Kleszczele" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

W Kleszczelach otwarto pracownię garncarską (radio.bialystok.pl)

Skip to content