Przejdź do treści

Wektor do przeszłości

  • przez

Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego.

AKRONIM Folk’n’Culture
NUMER PBU3/1079/20
RODZAJ PROJEKTU Mikroprojekt
STATUS W trakcie realizacji styczeń 2022-grudzień 2022
CEL TEMATYCZNY DZIEDZICTWO
PRIORYTET 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii
PARTNERSTWO PL-BY
BENEFICJENT WIODĄCY:
Wydział Wychowania, Kultury i Spraw Młodzieży Zarządu Rejonu Małoryckiego (Obwód brzeski, Białoruś)
BENEFICJENT:
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach (Województwo podlaskie, Polska)
Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia (Województwo podlaskie, Polska)
/ Podlasie.org – Pamiętamy o przeszłości, myślimy o przyszłości.

Beneficjenci

Opis projektu

Tradycyjne rzemiosła i zawody, które dawniej były typowe dla okolic Hajnówki i Małoryty szybko zanikają. Dlaczego? Młodzi ludzie nie mają wystarczającej motywacji do kultywowania tradycji swoich przodków. Na co dzień używają standardowych produktów fabrycznych, sprzętu elektronicznego i ani myślą o dobrach wytwarzanych w sposób tradycyjny. Dawne techniki i wynikająca z nich lokalna specyfika poszczególnych terenów praktycznie zanikły.
Projekt Folk’n’Culture ma pomóc w zachowaniu i promowaniu wybranych tradycji regionalnych: tkactwa, słomkarstwa i kuchni. Każdy z partnerów zamierza skupić się na popularyzacji swoich specyficznych lokalnych rzemiosł i przepisów kulinarnych poprzez aktywną transgraniczną wymianę kulturalną i organizację wydarzeń. W gminie Kleszczele przeprowadzone zostaną działania na rzecz odrodzenia tkactwa, a w Małorycie nowe życie zyska tradycyjne słomkarstwo. Podczas specjalnych warsztatów służących przekazaniu umiejętności konstruowania tradycyjnego pieca chlebowego, zduni wspólnie z uczestnikami zbudują nowy piec chlebowy w zadaszonej drewnianej wiacie w Puchłach (PL). Będzie on służył działaniom edukacyjnym i warsztatom kulinarnym utrwalającym i przekazującym umiejętność wypieku chleba oraz przygotowywania potraw z wykorzystaniem tradycyjnego pieca chlebowego. Aby promować ideę projektu i poprawić wizerunek turystyczny tych regionów, beneficjenci zorganizują dwa festiwale dla szerokiej publiczności: Festiwal Kuchni Tradycyjnej w Puchłach będzie pokazem całego procesu przygotowania pieca chlebowego oraz wypieku i przygotowania kilku potraw, zaś Międzynarodowy Festiwal Folkloru Rytualnego w Małorycie przedstawi różne aspekty folkloru kultury Polesia i Podlasia, w tym rzemiosł: tkactwa, słomkarstwa, wikliniarstwa, hafciarstwa i garncarstwa.
Działania beneficjentów zmierzające do ożywienia różnych form tradycyjnej kultury, wspierane przez władze lokalne i mieszkańców będą miały długofalowe skutki. Przygotowanie szkoleń o różnym poziomie zaawansowania dla rzemieślników pogranicza białorusko-polskiego pomoże im w twórczej samorealizacji, wpływając na zwiększenie tożsamości regionu i jego atrakcyjności turystycznej oraz wskazując nowe ścieżki rozwoju.

ŁĄCZNY BUDŻET: 66 580,00 €
DOFINANSOWANIE Z EIS: 59 922,00 €

Projekt pn. „Wektor do przeszłości. Rozwój tradycyjnej kultury jako czynnika wzrostu potencjału turystycznego
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content