Przejdź do treści

DREWNIANE KLESZCZELE – warsztaty i działania animacyjne jako sposób na zachowanie lokalnego dziedzictwa materialnego

  • przez
Harmonogram

maj – czerwiec
Warsztaty ceramiczne „Miniaturowe Kleszczele” w Pracowni Garncarskiej MOKSiR
Uczestnicy w wieku 10+ (dzieci, młodzież i dorośli) po zapoznaniu się z kształtem architektonicznym miejscowości wykonają w skali poszczególne obiekty. Makieta służyć będzie do celów edukacyjnych i promocyjnych, także z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (niewidomych), które za jej pomocą będą mogły zapoznać się topografią miejscowości, a także jej architektonicznymi zabytkami ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej architektury drewnianej.

01 – 05 lipca
Warsztaty animacyjno–edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Odkrywamy drewniane Kleszczele”
Program warsztatów obejmie element edukacyjny dot. lokalnego dziedzictwa i tradycji budownictwa drewnianego. Następnie uczestnicy eksplorować będą lokalną przestrzeń w celu wytypowania najstarszych, najbardziej reprezentatywnych i najciekawszych obiektów dziedzictwa materialnego. Efektem finalnym będzie opracowanie publikacji z ilustracjami obiektów oraz opisem przygotowanym na bazie materiału zebranego i przygotowanego przez uczestników.

06 lipca (sobota)
12:00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Zbuduj dom twoich pradziadków” ze Stowarzyszeniem Wspierania Twórczości Samorodnej
Warsztaty edukacyjne polegające na budowie modelu tradycyjnego domu drewnianego. Z przygotowanych elementów uczestnicy pod kierunkiem instruktorów samodzielnie złożą domek (ściany o konstrukcji sumikowo – łątkowej i zrębowej, drzwi, dwoje okien, elementy dachu) o podstawie ok.1,8 x 2,6 m. Model ten będzie można wielokrotnie składać i demontować dzięki zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich. Uczestnicy zapoznają się także z podstawową nomenklaturą ciesielską, tradycyjnymi metodami pracy i z używaniem podstawowych narzędzi jak piła, skrzynka uciosowa, dłuto i pobijak. Zajęcia będą angażowały uczestników „wszystkimi zmysłami”, dzięki idei konstruktywnej zabawy i fizycznym kontakcie z drewnem (jego fakturą, zapachem, wyglądem).

16:00 Prelekcja oraz pokaz filmu „Domy, które leczą. Opowieść o drewnianej architekturze Podlasia” – spotkanie z Mirosławem Stepaniukiem ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia

Podczas spotkania poruszony będzie aspekt wpływu drewnianego domu na funkcjonowanie jego mieszkańców oraz wymiar „ekologiczny” drewnianej architektury.

13 – 14 lipca (sobota – niedziela)
10:00-16:00
Warsztaty dla dorosłych ze snycerki podlaskiej z Jerzym Ostapczukiem z Działu Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku
Pod okiem profesjonalisty, pracownika Działu Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, uczestnicy zapoznają się z typologią zdobień architektonicznych występującą w tradycyjnym budownictwie drewnianym Podlasia. Oprócz teorii o doborze materiału i sposobach konserwacji drewna uczestnicy poznają narzędzia snycerskie oraz zobaczą, jakie wzory można wykonać przy ich pomocy. Elementem warsztatów będzie część praktyczna, gdzie uczestnicy wykonają wzory nawiązujące do ornamentyki budynków zachowanych w Kleszczelach i jego okolicach (nadokiennik, elementy zdobienia naroży).

27 lipca (sobota)
12:00-14:00 Warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży „Dom twoich pradziadków” ze Stowarzyszeniem Wspierania Twórczości Samorodnej
Warsztaty edukacyjne polegające na budowie modelu tradycyjnego domu drewnianego. Z przygotowanych elementów uczestnicy pod kierunkiem instruktorów samodzielnie złożą domek (ściany o konstrukcji sumikowo – łątkowej i zrębowej, drzwi, dwoje okien, elementy dachu) o podstawie ok.1,8 x 2,6 m. Model ten będzie można wielokrotnie składać i demontować dzięki zastosowaniu tradycyjnych połączeń ciesielskich. Uczestnicy zapoznają się także z podstawową nomenklaturą ciesielską, tradycyjnymi metodami pracy i z używaniem podstawowych narzędzi jak piła, skrzynka uciosowa, dłuto i pobijak. Zajęcia będą angażowały uczestników „wszystkimi zmysłami”, dzięki idei konstruktywnej zabawy i fizycznym kontakcie z drewnem (jego fakturą, zapachem, wyglądem).

16:00 Wykład „Niezbędnik opiekuna domu drewnianego” – spotkanie z historykiem sztuki Filipem Gawlińskim

Wykład i warsztaty poprowadzi historyk sztuki, który od 2002 roku zajmuje się ochroną zabytkowej architektury drewnianej. Inwentaryzuje i rewitalizuje zabytki drewniane gł. na Żuławach. Założyciel Fundacji Ochrony Zabytków Architektury Drewnianej. Autor „Poradnika opiekuna domu drewnianego” wydanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. FilipGawliński, przybliży zagadnienie renowacji i zasady remontu obiektów mieszkalnej architektury drewnianej. Wieloletni praktyk przekaże wskazówki dotyczące zasad konserwacji budynków i elementów składających się na architektoniczny obiekt drewniany. Wśród poruszanych zagadnień kluczowym będzie dobór zastosowania technik budowlanych i zasad konserwacji w taki sposób, by jak najlepiej zachowały one dziedzictwo materialne i niematerialne zawarte w substancji historycznej budynku.

10 sierpnia (sobota)

11:00 Spacer „Śladami architektury drewnianej Kleszczel” z architektem, specjalistą od renowacji i projektowania budynków drewnianych
Uczestnicy zostaną zaproszeni na wycieczkę etnograficzną, której celem będzie wspólne poszukiwanie i odnajdywanie pierwotnego kształtu przestrzennego małego, polskiego drewnianego miasta. Osadzenie jego proporcji, placów, ulic i wreszcie drewnianych budynków w krajobrazie nie będzie wyłącznie patrzeniem wstecz, ale skłonić ma do myślenia o naszym wpływie na przyszły kształt i funkcjonowanie miejsca. Odkrywać będziemy nie tylko historyczny układ ruralistyczny Kleszczel. Kolejne punkty spaceru będą wyznaczały najstarsze, najbardziej reprezentatywne i najciekawsze obiekty dziedzictwa materialnego miejscowości.

14:00 Wykład „Drewniana kapliczka – ginąca tradycja”–spotkanie z etnografem Małgorzatą Jaszczołt
Etnograf Małgorzata Jaszczołt, wieloletni kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie,przybliży i przedstawi ginącą tradycję wznoszenia przydrożnych i przydomowych kapliczek. Uczestnicy spotkania zostaną zapoznani z wielowiekową tradycją, obrzędowością, ikonografią i typologią obiektów małej architektury drewnianej, która stanowiła nieodłączny element krajobrazu regionu. Elementem wykładu będzie także opowieść o duchowej stronie architektury tradycyjnej.
Moc wydarzeń przed nami zatem rezerwujcie terminy, bo gorąco liczymy na Waszą obecność i aktywny udział w przygotowanych przez nas warsztatach, pokazach, spotkaniach i prelekcjach!

Miniaturowe Kleszczele

Uczestnicy w wieku 10+ (dzieci, młodzież i dorośli) po zapoznaniu się z kształtem architektonicznym miejscowości wykonają w skali poszczególne obiekty. Makieta służyć będzie do celów edukacyjnych i promocyjnych, także z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (niewidomych), które za jej pomocą będą mogły zapoznać się topografią miejscowości, a także jej architektonicznymi zabytkami ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej architektury drewnianej.

——————————————————–

Bezpłatne warsztaty odbywają się w ramach projektu #DrewnianeKLESZCZELE dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Snycerka Podlaska

Już niebawem kolejne wydarzenie w ramach projektu #DrewnianeKLESZCZELE. Zapraszamy serdecznie do zapisów na warsztaty dla dorosłych 𝗦𝗻𝘆𝗰𝗲𝗿𝗸𝗮 𝗣𝗼𝗱𝗹𝗮𝘀𝗸𝗮, które odbędą się 13-14 lipca 2024 r.

Pod okiem profesjonalisty, pracownika Działu Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, uczestnicy zapoznają się z typologią zdobień architektonicznych występującą w tradycyjnym budownictwie drewnianym Podlasia. Elementem warsztatów będzie część praktyczna, podczas której uczestnicy wykonają wzory nawiązujące do ornamentyki budynków zachowanych w Kleszczelach i jego okolicach (nadokiennik, elementy zdobienia naroży).

𝗭𝗔𝗣𝗜𝗦𝗬 pod nr tel. 𝟴𝟱 𝟲𝟴𝟭 𝟴𝟬 𝟱𝟰 lub 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗷𝗮@𝗵𝗹𝗮𝗱𝘆𝘀𝘇𝗸𝗮.𝗽𝗹 z dopiskiem „Warsztaty snycerskie”

Ilość miejsc ograniczona!

Zbuduj dom Twoich Pradziadków

Zapraszamy serdecznie starszych i młodszych na niezwykłe warsztaty pt. 𝗭𝗕𝗨𝗗𝗨𝗝 𝗗𝗢𝗠 𝗧𝗪𝗢𝗜𝗖𝗛 𝗣𝗥𝗔𝗗𝗭𝗜𝗔𝗗𝗞𝗢́𝗪, które w ramach projektu #DrewnianeKLESZCZELE przeprowadzi Stowarzyszenie Wspierania Twórczości Samorodnej.

Podczas warsztatów wspólnie zbudujemy model tradycyjnego domu drewnianego. Z przygotowanych elementów uczestnicy pod kierunkiem instruktorów samodzielnie złożą domek o konstrukcji zrębowej o podstawie ok.1,8 x 2,6 m. Uczestnicy zapoznają się także z podstawową nomenklaturą ciesielską, tradycyjnymi metodami pracy oraz podstawowymi narzędziami jak piła czy dłuto. Zajęcia będą angażowały uczestników „wszystkimi zmysłami” dzięki idei konstruktywnej zabawy i fizycznemu kontaktowi z drewnem (jego fakturą, zapachem etc.).

Wstęp wolny.
📅 SOBOTA (6 i 27 lipca)
⌚ godz. 12:00-14:00
📌 Hładyszka, ul. 1 Maja 19, Kleszczele

Domy które leczą

Zapraszamy na kolejne wydarzenie w ramach projektu #DrewnianeKLESZCZELE. 6 lipca (SOBOTA) o godz. 16:00 zaprezentujemy film 𝔻𝕠𝕞𝕪, 𝕜𝕥𝕠́𝕣𝕖 𝕝𝕖𝕔𝕫𝕒̨. 𝕆𝕡𝕠𝕨𝕚𝕖𝕤́𝕔́ 𝕠 𝕕𝕣𝕖𝕨𝕟𝕚𝕒𝕟𝕖𝕛 𝕒𝕣𝕔𝕙𝕚𝕥𝕖𝕜𝕥𝕦𝕣𝕫𝕖 ℙ𝕠𝕕𝕝𝕒𝕤𝕚𝕒. Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Mirosławem Stepaniukiem ze Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia i rozmowę m.in. o dobroczynnym wpływie drewnianego domu na funkcjonowanie jego mieszkańców…

𝘋𝘰𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘴𝘰𝘸𝘢𝘯𝘰 𝘻𝘦 𝘴́𝘳𝘰𝘥𝘬𝘰́𝘸 𝘔𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺 𝘪 𝘋𝘻𝘪𝘦𝘥𝘻𝘪𝘤𝘵𝘸𝘢 𝘕𝘢𝘳𝘰𝘥𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘰𝘥𝘻𝘢̨𝘤𝘺𝘤𝘩 𝘻 𝘍𝘶𝘯𝘥𝘶𝘴𝘻𝘶 𝘗𝘳𝘰𝘮𝘰𝘤𝘫𝘪 𝘒𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘺 – 𝘱𝘢𝘯́𝘴𝘵𝘸𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰 𝘧𝘶𝘯𝘥𝘶𝘴𝘻𝘶 𝘤𝘦𝘭𝘰𝘸𝘦𝘨𝘰.

📅 SOBOTA (6 lipca)
⌚ godz. 16:00
📌 Hładyszka, ul. 1 Maja 19, Kleszczele

W ramach projektu planowany jest szereg interdyscyplinarnych działań mających na celu podniesienie kompetencji odbiorców w różnych grupach wiekowych w zakresie wiedzy na temat lokalnego drewnianego dziedzictwa architektonicznego, zbudowania postawy szacunku wobec istniejących obiektów kultury materialnej oraz inspirowania mieszkańców do twórczego nawiązywania do architektonicznych tradycji regionu.

Dla kogo?
W ramach projektu przeprowadzone zostaną – przez zespół złożony z etnografów, kulturoznawców, architektów, historyków sztuki, rzemieślników i projektantów – warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz cykl wykładów, warsztatów i pokazów dla dorosłych odbiorców.

Kiedy?
Projekt realizowany będzie od kwietnia do grudnia 2024 roku. Pierwsze warsztaty odbędą się w maju. Główne działania obejmą okres wakacyjny.

Co powstanie?
W rezultacie podejmowanych działań powstaną: publikacja dokumentująca obiekty reprezentujące lokalne drewniane dziedzictwo architektoniczne, ceramiczna makieta miejscowości, 2 drewniane kapliczki, a uczestnicy warsztatów snycerskich wykonają samodzielnie element wzorowany na tradycyjnym zdobnictwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content